Kultura

Kultura

Prvobitne namjere WonRay osnovane su:

Stvoriti platformu za rast za zaposlene koji zaista žele nešto da urade i to mogu dobro.

Za servis partnera koji žele da prodaju dobre gume i dobiju od posla.

Kompanija i zaposleni rastu zajedno.Pobijedite kvalitetom i tehnikom.

Inzistirat ćemo na istom kvalitetu imamo najnižu cijenu, istu cijenu imamo najbolji kvalitet.

Zahtjevi kupaca uvijek u prioritetu.Kvaliteta proizvoda uvijek na prvom mjestu.

Budite fokusirani--- na istraživanje, na proizvodnju, na uslugu.